PODZIAŁ NA PORCJE

Przeznaczone do podziału na porcje ryby przygo­towuje się jednym z dwóch sposobów: filetowanie lub krajanie na dzwonka. Skrawanie filetów polega na przekrajaniu ryby uło­żonej na desce. Kraje się wzdłuż kręgosłupa, przeci­nając ości przy nasadzie. Tak uzyskane filety dzieli się na porcje. W ten sposób najczęściej przygotowuje się porcje ryb przeznaczone do smażenia. Ryby prze­znaczone do gotowania czy duszenia kraje się raczej w dzwonka. Przygotowanie dzwonek polega na po­krojeniu całej tuszki w poprzek na porcje.Omówione powyżej czynności, związane z przygoto­wywaniem ryb, to tzw. ich obróbka wstępna. Czyszcze­nie i porcjowanie ryb nie przysporzy trudności jedy­nie wówczas, gdy będziemy się posługiwać dobrym, ioskonale naostrzonym nożem. 

Cześć, mam na imię Krzysztof i chciałbym zaprosić Cię do lektury moich wpisów. Blog ten poświęcony jest kuchni, więc skoro tu trafiłeś, ten temat powinien Ci się podobać!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)